อาคารอำนวยการ ชั้น 1 Tel. 1192
Office of the Registrar
Huachiew Chalermprakiet University
 
 
เลือกภาษา
Select Interface Language:

English Thai
สำหรับอาจารย์
หน้าแรก
เข้าระบบ

ยินดีตอนรับเข้าสู่ ระบบอาจารย์คลิ๊กเพื่อดูบันทึกข้อความ

คลิ๊กๆ


กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เปิด ระบบตรวจสอบตารางคุมสอบอาจารย์
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ปิด ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เปิด ระบบบันทึกเกรดออนไลน์ ทุกรายวิชา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ปิด ระบบบันทึกเกรดออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เวลา 12.00น.
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ปิด ระบบบันทึกเกรดออนไลน์ เฉพาะรายวิชาที่สอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เวลา 12.00น.
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ปิด ระบบบันทึกเกรดออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เวลา 12.00น.

หมายเหตุ อาจารย์สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบส่งเกรดได้
หากไม่มีรายวิชาที่รับผิดชอบ หรือมีรายวิชาที่เกินมา ให้อาจารย์ติดต่อทางสำนักทะเบียนและประมวลผลทันที โทร.1466
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ โทร.1684


วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. เข้าระบบ แล้วเลือก "ข้อมูลส่วนตัว"


2. กรอก/แก้ไข ข้อมูลตามต้องการ


3. กดปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"

เข้าระบบ
รหัสบุคลากร

รหัสผ่าน

facebook
เมนูลัด เนื้อที่โฆษณา เกี่ยวกับเรา
บริการข้อมูลออนไลน์
ลงทะเบียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
บันทึกเกรดออนไลน์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการในเรื่องของการให้บริการ สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษา พร้อมทั้งจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จัดทำทะเบียนหลักสูตรรายวิชา จัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน จัดทำทะเบียนผลการศึกษา การจัดสอบ การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต การประมวลผลสถานภาพนักศึกษา งานขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา จัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ