อาคารอำนวยการ ชั้น 1 Tel. 1192
Office of the Registrar
Huachiew Chalermprakiet University
 
 
Select Language
Select Interface Language:

English Thai
For Teacher
หน้าแรก
เข้าระบบ
ยินดีตอนรับเข้าสู่ ระบบอาจารย์

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด
วันที่ 5 มกราคม 2564 เปิดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2/63 เวลา 10.00น.

หมายเหตุ อาจารย์สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบส่งเกรดได้
หากไม่มีรายวิชาที่รับผิดชอบ หรือมีรายวิชาที่เกินมา ให้อาจารย์ติดต่อทางสำนักทะเบียนและประมวลผลทันที โทร.1466
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ โทร.1684วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. เข้าระบบ แล้วเลือก "ข้อมูลส่วนตัว"


2. กรอก/แก้ไข ข้อมูลตามต้องการ


3. กดปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"

User Login
Personnel Code

Password

facebook
Hot Links Advertising About Us
Online information services
Register online
Apply online
Record grades online
Office of the Registrar Huachiew Chalermprakiet University Operation in the fields of services : Support of university education, Develop Registration Information System, To public and recruit students, Examinations and recruit students to study in higher education, Make up courses time table schedule to enroll, Made up the study to investigate the relative courses and transfer credits, Processing status of students, The approval of the graduate degree, Documentation significant educational, Documenting the academic board.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ